Εγγύηση Προϊόντων

H εγγύηση των προϊόντων καθορίζεται μόνο από την κάθε κατασκευάστρια εταιρία ξεχωριστά.

Η D Option ΙΚΕ

1) Δεν παρατείνει το χρονικό όριο της εγγύησης της κάθε κατασκευάστριας εταιρίας.

2) Δεν αναλαμβάνει δωρεάν service σε πιθανές βλάβες μετά το πέρας του χρονικού ορίου που έχει δώσει η κατασκευάστρια εταιρία.

3) Δεν αναλαμβάνει δωρεάν service σε προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί βλάβη και δεν έχουν πουληθεί από το κατάστημα μας (ακόμα και αν η βλάβη τους είναι εντός του χρονικού ορίου που έχει δώσει η κατασκευάστρια εταιρία).

Επίσης ηD Option ΙΚΕ δεν καλύπτει βλάβες σε προϊόντα που προκύπτουν από κακομεταχείριση προϊόντων ή λόγω λανθασμένου χειρισμού από τον καταναλωτή.

Όλα τα προϊόντα ελέγχονται για την κατάσταση τους αλλά και για την σωστή λειτουργία τους προσωπικά από εμάς πριν την αποστολή τους, ώστε αν παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα να μας γίνονται ξεκάθαροι οι λόγοι που συνέβη και βοηθώντας να κρίνουμε αν είναι αποδεκτό για αντικατάσταση ή αν προκλήθηκε από κακό χειρισμό και αμέλεια.